Thai Chinese (Simplified) English Japanese Korean

MSDS DRYICE

คุณลักษณะและประโยชน์

น้ำแข็งแห้งเป็นคาร์บอนไดออกไซด์ในสถานะของของแข็ง มีสีขาวทึบแสง ไม่มีกลิ่น หนักกว่าอากาศ 1.5 เท่า ไม่ติดไฟ แต่ช่วยในการดับไฟ และเมื่อได้รับความร้อนจะระเหิดกลายเป็นก๊าซซึ่งมีคุณสมบัติเหมือนเดิมแต่จะไม่มีสี สามารถขยายตัวได้ถึง 550 เท่าในบรรยากาศปกติ  มีอุณหภูมิเย็นจัดถึง –79 ºC ใช้สำหรับเก็บรักษาคุณภาพของอาหารไม่ให้เน่าเสีย

อันตรายแบบเฉียบพลัน

ระบบทางเดินหายใจ หากหายใจเข้าไปจะเกิดอาการปวดหัว ง่วงนอน อาเจียนและหมดสติตามลำดับ ซึ่งจะขึ้นอยู่กับปริมาณที่ได้รับเข้าไป ตั้งแต่ 1%-100%    และจะทำให้สลบได้เนื่องมาจากสภาวะขาดออกซิเจน

หากถูกผิวหนัง
หากสัมผัสถูกเป็นระยะเวลานาน จะทำให้เกิดไหม้เนื่องจากความเย็น (Cold Burn)

หากกลืนเข้าไป
หากกลืนเอาน้ำแข็งแห้งเข้าไปจะทำให้เนื้อเยื่อบริเวณริมฝีปาก ช่องปากและทางเดินอาหาร เกิดไหม้ เนื่องจากความเย็นได้ (Cold Burn)

หากเข้าตา
จะทำให้เกิดไหม้เนื่องจากความเย็น (Cold Burn)

อันตรายแบบเรื้อรัง
ไม่มีรายงานการเกิดโรคหรือเจ็บป่วยเนื่องมาจากการทำงานกับน้ำแข็งแห้ง แต่หากผู้ปฏิบัติงานสุขภาพไม่ดี ควรจำกัดงานที่จะให้ทำกับน้ำแข็งแห้ง

อันตรายจากความดัน
ห้ามเก็บน้ำแข็งแห้งไว้ในภาชนะหรือสถานที่ปิด เพราะจะทำให้เกิดความดันสูงและอาจจะทำให้เกิดอันตรายได้

การป้องกันอันตรายส่วนบุคคล

การระบายอากาศ สถานที่ปฏิบัติงานจะต้องมีการถ่ายเทของอากาศอย่างเพียงพอ เพื่อไม่ให้เกิดสภาวะการขาดออกซิเจน และไม่ให้เกิดการสะสมตัวของ   คาร์บอนไดออกไซด์

ผิวหนัง หลีกเลี่ยงการสัมผัสน้ำแข็งแห้งโดยตรง ควรสวมถุงมือที่มีฉนวนกันความเย็นทุกครั้งที่สัมผัสน้ำแข็งแห้ง

ตา สวมแว่นตานิรภัย

การจัดเก็บ

เก็บและใช้งานในสถานที่ที่มีอากาศถ่ายเทอย่างเพียงพอ โดยทั่วไปน้ำแข็งแห้งที่ส่งให้ลูกค้ามีขนาด 15 X 15 X 3.3 ซม. น้ำหนักประมาณ 1 กิโลกรัม ห่อด้วยกระดาษเพื่อป้องกันความร้อน ควรเก็บน้ำแข็งแห้งในภาชนะที่เป็นฉนวนกันความร้อนเช่น กล่องโฟม

การปฐมพยาบาล

การหายใจเข้าไป ย้ายผู้ป่วยออกไปในที่อากาศบริสุทธิ์ ถ่ายเทได้สะดวก ถ้าหากไม่หายใจให้ใช้เครื่องช่วยหายใจ หรือใช้วิธีปากต่อปาก และรีบนำส่งแพทย์ ผู้ที่เข้าไปช่วยเหลือผู้ประสบเหตุ จะต้องใช้เครื่องช่วยหายใจในการเข้าไปช่วยเหลือ มิฉะนั้นผู้ที่เข้าไปช่วยเหลือจะกลายเป็นผู้ประสบเหตุอีก

หากถูกผิวหนัง ให้ใช้น้ำสะอาดแช่หรือไหลผ่านบริเวณนั้นอย่างน้อย 15 นาที แล้วรีบนำส่งแพทย์

หากเข้าตา ให้ใช้น้ำสะอาดไหลผ่านบริเวณดวงตา อย่างน้อย 15 นาที แล้วรีบนำส่งแพทย์

หากกลืนเข้าไป หากกลืนสารที่เป็นของแข็งเข้าไป ให้ดื่มน้ำอุ่นเข้าไป  (ผู้ประสบเหตุต้องไม่หมดสติ) รีบนำส่งแพทย์

 

 

 

หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อสอบถามได้ที่

บริษัท ฟรีซโก้ จำกัด

เลขที่ 45/45 หมู่. 1 ต. ศีรษะจรเข้ใหญ่

อ. บางเสาธง จ. สมุทรปราการ 10540

Tel. 02-706-1888 Fax.02-706-1771

Comments (0)Add Comment

Write comment

security code
Write the displayed characters


busy

Site Login