Thai Chinese (Simplified) English Japanese Korean

น้ำแข็งแห้งกับกระบวนการขนส่งอาหาร

อุตสาหกรรมขนส่งอาหาร

  • Dry Ice Transportation
  • Dry Ice FROZEN

ทางเลือกใหม่ ในการขนส่งสินค้าแช่แข็ง

บรรจุน้ำ แข็งแห้งน้ำหนักเบาไว้ในตู้คอนเทรนเนอร์เพื่อป้องกันอาหารพวกเนื้อสัตว์ เนื้อไก่ ผัก ผลไม้ หรืออาหารทะเลมิให้เน่าเสียระหว่างการขนส่ง

น้ำแข็งแห้งกับการขนส่งสินค้า

การขนส่งสินค้าที่ต้องการอุณหภูมิในการเก็บรักษา 2-8 ºC (Child) หรือสินค้าที่ผ่านการแช่แข็ง ซึ่งมีอุณหภูมิเย็นจัดถึง -18 ºC (Frozen) ด้วยคุณสมบัติทางกายภาพของน้ำแข็งแห้งที่ให้อุณหภูมิสม่ำเสมอที่ -79 ºC ประกอบกับเทคโนโลยีในการควบคุมความเย็นของทาง ฟรีซโก้ ทำให้ระบบการขนส่งสินค้าที่ต้องการรักษาอุณหภูมิของสินค้า ทั้งแบบเย็นจัด(Frozen) หรือต้องการความเย็นไม่มาก (Child) สามารถทำการจัดส่งโดยอุณหภูมิของสินค้ามีการเปลี่ยนแปลงน้อยที่สุดซึ่งทำให้ลูกค้าของทางบริษัทฯ สามารบริหารจัดการสินค้าความเย็น (Cold chain management) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การควบคุมอุณหภูมิของสินค้าระหว่างการขนส่งให้มีการเปลี่ยนแปลงน้อยที่สุด หรือไม่มีการเปลี่ยนแปลงเลยนั้น จะขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพของอุปกรณ์ในการให้ความเย็น ด้วยหลักการของการให้ความเย็นแก่สินค้าโดยอาศัยการรักษาสมดุลของอุณหภูมิภายในตู้ขนส่งสินค้า (Heat Balance) และอุณหภูมิที่เย็นจัดและสม่ำเสมอของน้ำแข็งแห้ง ทำให้มั่นใจได้ว่าสินค้าของท่านจะได้รับการรักษาอุณหภูมิที่สม่ำเสมอและทั่วถึง

ด้วยประสบการณ์ในการผลิตและจำหน่ายน้ำแข็งแห้ง ในประเทศไทยกว่า 30 ปี การขนส่งและกระจายสินค้าทั่วประเทศไทยประกอบกับบุคลากรที่มีประสบการณ์ในการใช้งานน้ำแข็งแห้ง ทำให้ท่านสามารถมั่นใจได้ว่าสินค้าของท่านจะได้รับการดูแลและรักษาอุณหภูมิอย่างดีเยี่ยมและสม่ำเสมอตลอดระยะเวลาการขนส่งด้วยน้ำแข็งแห้ง

ใกล้ไกลแค่ไหน มั่นใจได้ว่าสินค้าจะยังคงสดเสมอ เมื่อร่วมกับทางเรา ฟรีซโก้

Comments (0)Add Comment

Write comment

security code
Write the displayed characters


busy

Site Login