Thai Chinese (Simplified) English Japanese Korean

เกี่ยวกับเรา

บริษัท ฟรีซโก้ จำกัด

เราเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายน้ำแข็งแห้ง เรามีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยรักษาชั้นบรรยากาศของโลก โดยนำก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากแหล่งธรรมชาติเพื่อมาใช้ในกระบวนการผลิตของลูกค้าเป็นการชะลอการปลดปล่อยออกสู่บรรยากาศจากแหล่งกำเนิดคาร์บอนไดออกไซด์

และอีกทั้งเรายังภูมิใจที่ได้ทำหน้าที่ตอบสนองความต้องการของธุรกิจต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้น้ำแข็งแห้งเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ประหยัดต้นทุน พลังงานและตรงตามมาตรฐานสิ่งแวดล้อม  เราจะไม่หยุดยั้งในการเพิ่มและรักษาประสิทธิภาพ เพื่อตอบสนองความต้องการในการใช้น้ำแข็งแห้ง

Site Login